ข้อมูลประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (27 มี.ค. 67)

เปิดรับสมัคร เภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมการการประชุมวิชาการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล อ่านต่อ

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม, สาขาเภสัชกรรมทางไกลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและเลิกบุหรี่ รุ่นที่ 3

ขอเชิญช่วยเภสัชกรที่สนใจเข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566  - 31 มกราคม 25657 ...

อ่านต่อ
เปิดให้ดาว์นโหลดรูปภาพสวยๆจากมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนแล้ว

เครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้  มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน...

อ่านต่อ
ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย
อ่านต่อ

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม, สาขาเภสัชกรรมทางไกลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและเลิกบุหรี่ รุ่นที่ 2

ขอเชิญช่วยเภสัชกรที่สนใจเข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  - 31...

อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่องการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและการบันทึกข้อมูลบริการ

มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ ขอเชิญร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ฯและร้านยาคุณภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ   " PDPA กับ...

อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ประชุมวิชาการโครงการอบรมเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation)

ด้วยสภาเภสัชกรรม ตระหนักถึงปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย...

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

ขอเชิญช่วยเภสัชกรที่สนใจเข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม...

อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ประชุมวิชาการโครงการอบรมเภสัชกรอาสา กับ ปัญหา Long Covid

โควิด เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ระบาดอย่างกว้างไปทั่วโลก มีความรุนแรงในการเกิด การแพร่กระจาย และส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง...

อ่านต่อ
บทความวิชาการเรื่อง

ขอเชิญชวนเภสัชกรอ่านบทความวิชาการเรื่อง  "กระท่อมและผลต่อร่างกายมนุษย์ (Kratom and effect on human...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ กับรางวัล นักสื่อสารยอดเยี่ยม (Best Personal Media Award) ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์

เภสัชกรปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กับรางวัล นักสื่อสารยอดเยี่ยม...

อ่านต่อ
เภสัชอาสามีสติ๊กเกอร์เป็นของตนเองแล้วนะคะ Download ได้เลยค่ะ

เภสัชอาสามีสติ๊กเกอร์เป็นของตนเองแล้วนะคะ Download ได้เลยค่ะ

ชุดแรก เป็นเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนเภสัชกรอ่านบทความวิชาการเรื่อง

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่รุนแรงและขยายจนเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ Severe Acute...

อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ประชุมพัฒนาศักยภาพของเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่และบริการสร้างเสริมสุขภาพ

ปัญหาโรคเรื้อรัง ปัญหาการสูบบุหรี่ ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อโรคเรื้อรัง ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ...

อ่านต่อ
เชิญชวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประกวดผลงาน Best Practice in Smoking Cessation

เชิญชวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประกวดผลงาน Best Practice in Smoking Cessation


ขอบเขตผลงาน...

อ่านต่อ
เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดออกแบบ inforgraphic เพื่อรณรงค์การเลิกบุหรี่

ประกวดออกแบบ inforgraphic เพื่อรณรงค์การเลิกบุหรี่ 

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทการประกวด

1. ประเภทบุหรี่มวน

2....

อ่านต่อ
ขอเชิญสมาชิกเครือข่าย EACC ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่าย EACC ผ่านระบบออนไลน์

ด้วยมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนได้มีการจัดงานประชุมวิชาการกลางปี เครือข่ายโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation)

มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนจัดการประชุมวิชาการ โครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation)...

อ่านต่อ
ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการอบรมเภสัชกรอาสาตอบปัญหาโควิด-19

ด้วยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบภายใต้มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน...

อ่านต่อ
เชิญชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “COMMIT TO QUIT”

ด้วย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาสูบของประเทศไทย

จึงจัดให้มีการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “commit to quit”...

อ่านต่อ
เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 7

มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน จัดทำ การประชุมวิชาการเรื่องการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 7...

อ่านต่อ
การจัด โครงการร้านยาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดระยอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่สสจ.ระยอง ได้มีการจัด โครงการร้านยาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ โดยมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน สนับสนุนโครงการโดย...

อ่านต่อ
การเปิดสำนักงานมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

ได้จัดพิธีเปิดสำนักงานของมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

และได้รับเกียรติจาก เภสัชกร วิชา...

อ่านต่อ