ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกเครือข่าย EACC ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่าย EACC ผ่านระบบออนไลน์

ด้วยมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนได้มีการจัดงานประชุมวิชาการกลางปี เครือข่ายโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation)

มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนจัดการประชุมวิชาการ โครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation)...

อ่านต่อ
ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการอบรมเภสัชกรอาสาตอบปัญหาโควิด-19

ด้วยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบภายใต้มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน...

อ่านต่อ
เชิญชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “COMMIT TO QUIT”

ด้วย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาสูบของประเทศไทย

จึงจัดให้มีการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “commit to quit”...

อ่านต่อ
เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 7

มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน จัดทำ การประชุมวิชาการเรื่องการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 7...

อ่านต่อ
การจัด โครงการร้านยาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดระยอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่สสจ.ระยอง ได้มีการจัด โครงการร้านยาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ โดยมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน สนับสนุนโครงการโดย...

อ่านต่อ
การเปิดสำนักงานมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

ได้จัดพิธีเปิดสำนักงานของมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

และได้รับเกียรติจาก เภสัชกร วิชา...

อ่านต่อ