ข้อมูลประชาสัมพันธ์

20220308001307_IMG.png

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

ขอเชิญช่วยเภสัชกรที่สนใจเข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565  รวมทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ โดยมีหน่วยกิตทั้งสิ้น 16 หน่วยกิต ได้แก่ ภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต แลพ ภาคปฏิบัติ 14 หน่วยกิต

หลังจากจบหลักสูตรจะได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรรมทางไกลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและเลิกบุหรี่) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

เอกสารหลักสูตร

ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง และส่งเอกสารการสมัครไปที่ Lsunee@kku.ac.th เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ เอกสารการสมัคร