ข้อมูลประชาสัมพันธ์

20220817094946_IMG.png

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม, สาขาเภสัชกรรมทางไกลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและเลิกบุหรี่ รุ่นที่ 2

ขอเชิญช่วยเภสัชกรที่สนใจเข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  - 31 มกราคม 25656  รวมทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ โดยมีหน่วยกิตทั้งสิ้น 16 หน่วยกิต ได้แก่ ภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต แลพ ภาคปฏิบัติ 14 หน่วยกิต


หลังจากจบหลักสูตรจะได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรรมทางไกลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและเลิกบุหรี่) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารที่แนบมานี้ เอกสารหลักสูตร


ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง และส่งเอกสารการสมัครไปที่ Lsunee@kku.ac.th เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตร


ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ เอกสารการสมัคร