กิจกรรม

การสนับสนุนอุปกรณ์ต่อสู้ Covid 19 และร่วมรณรงค์ COMMIT TO QUIT ในวันงดสูบบุหรี่โลก

ด้วย โครงการเครือข่ายร้านยาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ  โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน...

อ่านต่อ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ 2560

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ...

อ่านต่อ
โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างเภสัชกรร้านยา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเภสัชกรรมุชมชน จัดโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างเภสัชกรร้านยา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร...

อ่านต่อ