การสนับสนุนอุปกรณ์ต่อสู้ Covid 19 และร่วมรณรงค์ COMMIT TO QUIT ในวันงดสูบบุหรี่โลก

การสนับสนุนอุปกรณ์ต่อสู้ Covid 19 และร่วมรณรงค์ COMMIT TO QUIT ในวันงดสูบบุหรี่โลก

ด้วย โครงการเครือข่ายร้านยาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ  โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของ Covid 19 ที่เกิดขึ้นกับร้านยา  ในภาวะวิกฤตนี้

ทางโครงการฯใคร่ขอสนับสนุนเวชภัณฑ์เล็กๆน้อยๆเพื่อแสดงถึงความห่วงใยและการไม่ทิ้งกันในช่วงเวลาวิกฤตนี้ และขอเชิญชวนทุกท่านแสดงพลังในวันงดสูบบุหรี่โลก ด้วยคำขวัญ  “  COMMIT TO  QUIT ” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564


กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง