ข้อมูลประชาสัมพันธ์

20220314063917_IMG.png

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ประชุมวิชาการโครงการอบรมเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation)

ด้วยสภาเภสัชกรรม ตระหนักถึงปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทางสภาเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเพิ่มบริการทาง เภสัชกรรมในการดูแลผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง แบบบริการผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน ขึ้น

เพื่อให้เภสัชกรที่ให้บริการมีความพร้อมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน จึงจัดโครงการอบรมเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation) ขึ้น


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และสามารถให้คำแนะนำการใช้ยา การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลครอบครัวผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยและการส่งต่อ


เภสัชกรที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ : https://forms.gle/bYJYDaakdg5t47966


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=seminar_detail&subpage=seminar_detail&id=4007