ข้อมูลประชาสัมพันธ์

20220413035012_IMG.png

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการอบรมทักษะการให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 (Self Isolation) วันที่ 23 เมษายน 2565 ตั้วแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการอบรมทักษะการให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 (Self Isolation) วันที่ 23 เมษายน 2565 ตั้วแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.


ด้วยสภาเภสัชกรรม ตระหนักถึงปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทางสภาเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเพิ่มบริการทาง เภสัชกรรมในการดูแลผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง แบบบริการผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านขึ้น

เพื่อให้เภสัชกรที่ให้บริการได้มีทักษะการให้บริการที่ดีและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน จึงจัดโครงการอบรมทักษะการให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ( Self-Isolation ) ขึ้น


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และสามารถให้คำแนะนำการใช้ยา การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลครอบครัวผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยและการส่งต่อ

3. เพื่อให้เภสัชกรมีทักษะในการให้บริการที่ดีแก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยผ่านระบบทางไกล


เภสัชกรที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ : https://forms.gle/fPnqheVoTYZiyt3f6

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=seminar_detail&subpage=seminar_detail&id=4081