ข้อมูลประชาสัมพันธ์

20210729055036_IMG.jpg

เภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation)


เภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation)

ด้วยระบบบริการเภสัชกรรมทางไกล

โดยมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนร่วมกับ สสส.

Q&A

- ปรึกษาเรื่องการใช้ยา การใช้ชุดตรวจเบื้องต้น

- ติดตามการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง

- แนะนำการดูแลสุขภาพขณะกักตัวที่บ้าน