ข้อมูลประชาสัมพันธ์

20210902061242_IMG.png

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation) เรื่อง Common pitfalls ในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ที่ได้รับการดูแลที่บ้าน

ในสภาวะของประเทศที่กำลังต้องการวิชาชีพต่างๆในระบบสาธารณสุขเข้ามาร่วมดูแลประชาชน โดยเฉพาะเภสัชกรชุมชนที่อยู่ร้านยาซึ่งเป็นที่พึ่งด่านแรกและเป็นกำลังสำคัญในการเข้าร่วมจิตอาสาเพื่อการติดตามดูแลผู้ป่วยที่แยกตัวอยู่ที่บ้าน ด้วยการสื่อสารในโลกปัจจุบันที่สามารถให้บริการคำปรึกษาโดยระบบเภสัชกรรมทางไกลโดยไม่ต้องออกมาจากบ้านที่พักอาศัยและสามารถให้คำปรึกษาแม้จะอยู่ไกลกันมากเพียงใดก็ตาม   ประชาชนมากมายกำลังรอคอยระบบบริการ Home Isolation ที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่ดูแลจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศแต่ไม่ทันต่อสถาณการณ์ที่มีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื่อวันละ 15,000 คน และคาดว่าจะสูงจนถึงวันละ 20,000 คนในไม่ช้า   ปริมาณผู้ที่ได้รับเชื้อและมีผลตรวจโดยยังไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถหายเองได้หากได้รับบริการคำแนะนำและยาจำเป็นที่ถูกต้องและเหมาะสม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation) ในหัวข้อ Common pitfalls ในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ที่ได้รับการดูแลที่บ้าน เพื่อให้เภสัชกรชุมชนได้ทราบหลักในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิค และเข้าใจถึงอาการที่แสดงหลังจากการใช้ยา


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยากับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิค

2. เพื่อพัฒนาให้เภสัชกรมีความรู้ความสามารถในการใช้ยา สมุนไพร และอื่นๆ ในโรค Covids และสามารถให้คำแนะนำในการใช้ยาและสมุนไพรและอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. เพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน และความรู้เรื่อง Common pitfalls ในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด


เภสัชกรที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ : https://forms.gle/v5fSWX5PkLQKuQ646 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=seminar_detail&subpage=seminar_detail&id=3659