ข้อมูลประชาสัมพันธ์

20211223111545_IMG.png

ขอแสดงความยินดีกับภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ กับรางวัล นักสื่อสารยอดเยี่ยม (Best Personal Media Award) ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์

เภสัชกรปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กับรางวัล นักสื่อสารยอดเยี่ยม (Best Personal Media Award)

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ 2564

จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส.