ข้อมูลประชาสัมพันธ์

20211223110718_IMG.png

เภสัชอาสามีสติ๊กเกอร์เป็นของตนเองแล้วนะคะ Download ได้เลยค่ะ

เภสัชอาสามีสติ๊กเกอร์เป็นของตนเองแล้วนะคะ Download ได้เลยค่ะ

ชุดแรก เป็นเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่

https://store.line.me/stickershop/product/17641401


ชุดที่สองเป็น เภสัชอาสาทำด้วยหัวใจ

https://store.line.me/stickershop/product/17637395/th