เภสัชกร

image

ภญ.พจนาลัย อนุสรณ์พาณิชกุล

เวลาปฏิบัติงาน

พุธ-พฤหัส 13.00-15.00 น.