เภสัชกร

image

นางสาวทรัพย์พานิช พลาบัญช์

เวลาปฏิบัติงาน

16.00 -17.00น.วัน อังคารและวันพุธ

14.00-15.00 วันเสาร์