เภสัชกร

image

ภก.พนมสินธุ์ ศรีชาดา

เวลาปฏิบัติงาน

เวลาราชการ 9.00-15.00 น. จันทร์-ศุกร์