• ดูบทความทั้งหมด
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • บุหรี่ไฟฟ้า
  • ผลงาน คภยส.
  • อยากให้รู้

การพัฒนาศักยภาพด้านจิตวิญญาณในการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ

ภาวะที่เป็นสุขทางจิตวิญญาณเกิดจากการค้นพบตัวตนที่แท้จริงว่า “ฉันคือใคร” การได้มองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นและตระหนักว่าอะไรคือความหมายและเป้าหมายในการมีชีวิต การทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม

A brief Guide for Tobacco Control

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ การทำความรู้จักบุหรี่และยาสูบ ทั้งเชิงนิยาม ลักษณาภายนอกของบุหรี่ วิธีการใช้ รวมไปถึงส่วนประกอบต่าง ๆ นั้น จะสามารถนำไปสู่การให้คำอธิบายและคำแนะนำเพื่อเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารกับผู้สูบรวมถึงประชาชนทั่วไปและบุคลลากรทางการแพทย์

การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์ ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า

ประกาศแผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์ ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย 

การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา

ประกาศแผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา

องค์การเภสัชฯ เดินหน้าพัฒนายาเลิกบุหรี่จากสมุนไพรหญ้าดอกขาว

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การสูบบุหรี่ถือเป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย โดยจากผลการสำรวจล่าสุด พบว่าคนไทยสูบบุหรี่ร้อยละ 19.9 หรือ ประมาณ 10.9 ล้านคน พบเด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่มากกว่า 2 แสนคน และพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อีกเป็นจำนวนมาก องค์การเภสัชกรรมจึงได้คิดค้น วิจัย และพัฒนายาสำหรับใช้ในการเลิกบุหรี่

เภสัชอาสา ชวนคนเลิกบุหรี่ เน้นยาช่วย เน้นใจแข็ง เน้นจิตสำนึก

กลุ่มเภสัชกรรุ่นใหม่ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ ออกหน่วยตระเวณให้คำปรึกษากับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยเน้นหนักที่เยาวชนและนักศึกษา เหตุจากสถิติการสูบบุหรี่ของคนไทยมีมากถึงสิบล้านคน พร้อมนักสูบหน้าใหม่ก็มีเกณฑ์เริ่มสูบกันตั้งแต่เยาว์วัยมากยิ่งขึ้น

คณะเภสัช ฯร่วมกับ คภยส. จัดอบรมโครงการสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส) จัดโครงการอบรมวิชาการ “สร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น 

เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จับมือคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้จัดโครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่ขึ้น พร้อมมอบป้ายคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ รวมถึงการมอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดให้แก่คณะเภสัชศาสตร์อีกด้วย

เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ อีกหนึ่งบทบาทของเภสัชกรในระบบสุขภาพในการดูแลประชาชน

ด้วยความตระหนักในข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ 10.4 ล้านคน (พ.ศ. 2557) หรือคิดเป็นจำนวนบุหรี่ที่ถูกสูบมากถึง 105.6 ล้านมวนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน หรือ 142 คนต่อวัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการวิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษา 3 โรคหลักที่เป็นผลสืบเนื่องจากการสูบบุหรี่คือ มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และเส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นจำนวนเงิน 46,800 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่รายได้ของรัฐจากการเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่มีจำนวนที่น้อยกว่า เพียงปีละ 43,207 ล้านบาท

“เภสัชร้านยาพาเลิกบุหรี่”

เมื่อพูดถึงการเลิกบุหรี่ เราก็มักจะมุ่งตรงไปที่ความคาดหวังต่อผู้สูบบหรี่โดยตรง ที่ควรจะต้องเป็นผู้ที่ต้องเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่หากในความเป็นจริง การที่จะเลิกบุหรี่ มีองค์ประกอบมากมาย ทั้งด้านกฎหมาย สุขภาพ ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะองค์ประกอบสำคัญคือความมุ่งมั่นใจตั้งใจเลิกบุหรี่ และความรู้ความเข้าใจต่อขั้นตอนการเลิกบุหรี่ให้ประสบความสำเร็จ

พึงระวัง !! สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงหัวใจวาย 2 เท่า สูบสองแบบเสี่ยงตาย 5 เท่า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 2 มีนาคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที พึงระวัง !! สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงหัวใจวาย 2 เท่า สูบสองแบบเสี่ยงตาย 5 เท่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดรายงานการวิจัยพบว่า ความเสี่ยงหัวใจวายจากกล้ามเนื้อหัวใจตายมาก ถึง 2 เท่า เพราะสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกวัน

กองทัพสหรัฐฯ เตือนภัย “บุหรี่ไฟฟ้า” พ่นพิษ ทำ 2 ทหารอเมริกันสิ้นชีพ อีก 60 นายป่วยรุนแรง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที กองทัพสหรัฐฯ เตือนภัย “บุหรี่ไฟฟ้า” พ่นพิษ ทำ 2 ทหารอเมริกันสิ้นชีพ อีก 60 นายป่วยรุนแรง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐอเมริกา 60 นาย ล้มป่วยรุนแรง หลังสูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่ใช้น้ำยาผสมสารแคนนาบิไดอัล น้ำมันที่สกัดจากกัญชง (Cannabidiol CBD. Oil) 

ออสเตรเลียยืนยันห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 12 มกราคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ออสเตรเลียยืนยันห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยรายงานล่าสุด ของกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ที่ยืนยันนโยบายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งยืนอยู่บนข้อเท็จจริง ที่คณะกรรมการวิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติ (Nation Health and Medical Research Council) ได้เสนอต่อรัฐบาล โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ

แค่มวนเดียว !! ก็ตาย อย่าชะล่าใจ สูบวันละมวน เฉียด “โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 29 มกราคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที แค่มวนเดียว !! ก็ตาย อย่าชะล่าใจ สูบวันละมวน เฉียด “โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง” งานวิจัยกระตุกคนสูบบุหรี่น้อยแม้วันละมวน ก็หนีอัตราเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและสมองตีบตันไม่พ้น ใกล้เคียงคนสูบ 20 มวนต่อวัน ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ วันที่24 มกราคมที่ผ่านมา โดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่วิเคราะห์รายงานวิจัย 141 ชิ้น จาก 21 ประเทศ ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง ค.ศ.1946 – 2015 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมอง ในผู้สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน ห้ามวน หรือยี่สิบมวน พบว่า คนที่สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน […]

วารสารแพทย์อเมริกันตีแผ่บทสรุปบุหรี่ไฟฟ้า…

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 4 มกราคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที วารสารแพทย์อเมริกันตีแผ่บทสรุปบุหรี่ไฟฟ้า ดึงดูดให้ผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่เข้ามาติดบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการวิจัยล่าสุดของ Am J Med ที่พบว่า บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ หันมาติดบุหรี่ธรรมดาได้ถึง 6.8 เท่า คิดเป็นจำนวน นักสูบหน้าใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ 382,081 คน ในเวลาปีครึ่ง

หมอประกิตงัดเอกสารโต้บุหรี่ไฟฟ้าพ่นพิษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% ไม่จริง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที หมอประกิตงัดเอกสารโต้บุหรี่ไฟฟ้าพ่นพิษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% ไม่จริง ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดโปงความไม่น่าเชื่อถือ ที่ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% ที่มีกลุ่มเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกการห้ามนำเข้า

คนไทยเกือบ 7,000 ชีวิตต้องสังเวยให้ควันบุหรี่มือสองทั้งที่รังเกียจและไม่เสพบุหรี่

คนไทยเกือบ 7,000 ชีวิตต้องสังเวยให้ควันบุหรี่มือสองทั้งที่รังเกียจและไม่เสพบุหรี่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 ธันวาคม 2560 – พิษภัยจากควันบุหรี่มือสองคร่าชีวิตคนไทยถึง 6,500 คนต่อปี ด้วยโรคมะเร็ง หัวใจล้มเหลว และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ในสถานที่ทุกแห่งที่มีควันบุหรี่มือสอง แม้ลอยอวลเพียงเล็กน้อยก็มีอันตรายต่อสุขภาพ ทางเดียวที่จะปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่ได้ดีที่สุดคือ กำจัดการสูบบุหรี่ในทุกสถานที่ โดยเฉพาะที่บ้าน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะ

ตีแผ่งานวิจัย “บุหรี่ไฟฟ้า”?? ช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาหรือกระตุ้นคนสูบ…

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ตีแผ่งานวิจัย “บุหรี่ไฟฟ้า”?? ช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาหรือกระตุ้นคนสูบ – วัยรุ่นหน้าใหม่ให้เป็น “กลุ่มเสี่ยง” มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยล่าสุด จากการติดตามพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าภายหลังหนึ่งปี 

ราคาบุหรี่แพงขึ้น หมอประกิตชวนเลิกบุหรี่ เพิ่มเงินในกระเป๋า ล้างพิษให้สุขภาพ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 20 กันยายน 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ราคาบุหรี่แพงขึ้น หมอประกิตชวนเลิกบุหรี่ เพิ่มเงินในกระเป๋า ล้างพิษให้สุขภาพ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบในโอกาสที่บุหรี่ยี่ห้อต่าง ๆ มีราคาแพงขึ้นจากผลของการขึ้นภาษี 

นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยใหม่จากประเทศอังกฤษที่พบว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ซิกาแรตมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 3.8 เท่า ภายในเวลาหนึ่งปี

ผลวิจัยเจออีก “พิษบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอันตรายร้ายแรง ต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดหัวใจ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ผลวิจัยเจออีก “พิษบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอันตรายร้ายแรงต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดหัวใจ

วิจัยวัยรุ่นพบสูบบุหรี่ไฟฟ้า กระตุ้นพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนเพิ่ม

รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย cialisfrance24.com  เปิดเผยว่ามีรายงานจากการทบทวนงานวิจัยล่าสุด สรุปได้ว่า พบพฤติกรรมเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะหันไปสูบบุหรี่ธรรมดาด้วยเกือบ 4 เท่าตัว มากกว่าเยาวชนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า เหตุมีนิโคตินเป็นตัวเร่งเช่นกัน รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Press Release – บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยที่พบว่า การใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย 42% รายงานดังกล่าวเปิดเผยโดยนักวิจัย นาร์ดอส เทเมสเจน และคณะ จากจอร์จ วอชิงตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา

Press Release – หลักฐานใหม่ ควันบุหรี่มือสอง ร้ายกว่าที่คิด

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยงานวิจัยที่พบว่า ระดับสารโคตินินในเลือดของคนที่ไม่สูบบุหรี่ สัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด มะเร็งชนิดอื่น ๆ โรคหัวใจ และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่เพิ่มขึ้น

Press Release – สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเกิดโรคปอดและหัวใจเรื้อรัง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีหลายฝ่ายที่เข้าใจว่า ควันบุหรี่ไฟฟ้ามีแต่ไอน้ำกับนิโคติน ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และวัยรุ่นนิยมสูบเพราะว่ามีควันเยอะดี ขอชี้แจงว่า ความเข้าใจตามที่ผู้ขายกล่าวอ้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ปลุกพลังจิตอาสาพาเลิกบุหรี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลุกพลังจิตอาสาพาเลิกบุหรี่” เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะ/ศักยภาพในการควบคุมยาสูบ ให้กับผู้ให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบและบุคลากรเครือข่ายผู้ให้บริการ ตามแผนงานส่งเสริมการทำงาน

Welcome to “Work Smarts Heart Smile Retreat”

“ความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กับผู้อื่นเป็นเหมือนกับขี้ผึ้งที่ช่วยเยียวยารักษาแผล และช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์และนำมิตรภาพที่เคยมีให้กันให้กลับฟื้นคืนมาใหม่ ความรู้สึกดีๆ นั้นก่อกำเนิดขึ้นภายในจิตใจของเรา ซึ่งถูกส่งผ่านทัศนคติหรือมุมมองของเรา และสะท้อนให้ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้ผ่านดวงตาและรอยยิ้มของเราเอง การยิ้มนั้นเปิดหัวใจ และด้วยการเหลือบมองเพียงครั้งเดียว นั่นก็สามารถที่จะทำให้เรื่องราวที่แสนจะมหัศจรรย์ในชีวิตเกิดขึ้นได้”

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ จากการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการเลิกบุหรี่โดยการได้รับการบริการช่วยเลิกบุหรี่มีอัตราความสำเร็จมากว่าผู้ที่เลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการจัดบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิกหรือสถานพยาบาล โดยการให้บริการให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ ยังขาดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูบได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น “ร้านยา” จึงเป็นสถานบริการสุขภาพที่สำคัญในการให้บริการเลิกบุหรี่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วต่อการรับบริการ 

โครงการบำบัดผู้ป่วยโรคเสพยาสูบโดยเภสัชกรชุมชน

เภสัชอาสา…พาเลิกบุหรี่ อีกหนึ่งบทบาทของ วิชาชีพเภสัชกรรม จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าบริการช่วยเลิกบุหรี่โดยบุคลากรทางการแพทย์มีอัตราความสำเร็จมากกว่าการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการจัดบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิกหรือสถานพยาบาลด้วยการให้บริการคำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูบได้อย่างทั่วถึง

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ Love to Quit ปัจจุบันการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 2 ของโลก คือ มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5 ล้านคนต่อปี และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ คาดว่าในปี ค.ศ.2020

โครงการ “ใจใส ไร้หมอกควัน”

ควันบุหรี่อาจเข้ามาในชีวิตของคนเราได้ในหลายวิธี ทั้งที่หาซื้อบุหรี่มาสูบเอง เพื่อนให้ลอง คนใกล้ชิดติดบุหรี่ หรือบางทีก็ตกอยู่ในสถานการณ์ถูกรมควัน  จะมีเจตนาหรือถูกกระทำก็ตาม ควันบุหรี่ก็เข้ามาในปอดของพวกเขาเหล่านั้น  อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้ หากว่าพวกเขาต้องการ (จริงๆ)

มีอะไรในควันบุหรี่

มีอะไรในควันบุหรี่… เอาละ เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรในควันบุหรี่บ้าง หากต้องเริ่มว่าบุหรี่นั้นมีสารพิษอะไรบ้าง ให้แจกแจงทั้งหมดก็คงต้องใช้หลายแผ่นกระดาษเลยก็ว่าได้เพราะในบุหรี่หนึ่งมวนมีสารเคมีต่างๆกว่า 7,000 ชนิด ซึ่งในจำนวนนี้มีสารพิษ

บุหรี่มือสาม

บุหรี่มือสาม “บุหรี่มือสาม คุณรู้จักกับคำนี้ดีแค่ไหน” …. หากคุณเคยได้ยินคำว่าบุหรี่มือหนึ่ง และบุหรี่มือสองมาแล้ว คุณเคยได้ยินคำว่าบุหรี่มือสามหรือยัง?? วันนี้เราจะมาให้ความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่มือสามซึ่งก็อันตรายไม่น้อยไปกว่าบุหรี่มือหนึ่งและบุหรี่มือสองเลย

พิษของบุหรี่

พิษของบุหรี่ ….เมื่อพูดถึงบุหรี่ทุกคนทราบถึงอันตรายและโทษของมันดีแล้ว แต่คุณแน่ใจหรือเปล่าว่าได้รู้โทษทั้งหมดของบุหรี่แล้วจริงๆ องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า ในควันบุหรี่ เต็มไปด้วยสารนิโคตินที่ทำให้เสพติด และสารเคมีกว่า 

บุหรี่มือสอง

บุหรี่มือสอง คุณแน่ใจแล้วหรือว่าคุณรู้จักโทษของบุหรี่จริงๆ? ….วันนี้เรามารู้จักกับคำว่า “บุหรี่มือสอง” กันดีกว่า หลายๆคนที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่จะคิดว่าบุหรี่มือสองคือควันบุหรี่ที่เกิดจากผู้ที่สูบบุหรี่สูบเข้าไปแล้วพ่นออกมา แต่จริงๆแล้ว ควันบุหรี่มือสองนั้นมี

บุหรี่มวนเอง

เมื่อเราพูดถึงบุหรี่ ภาพที่นึกถึงกันโดยส่วนใหญ่คงเป็นบุหรี่ในซองบุหรี่ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นบุหรี่โรงงาน แต่บางท่านอาจเคยเห็นผู้สูบบุหรี่แบบที่นำยาสูบแห้งๆ มามวนกับกระดาษเอง ยิ่งกว่านั้นอาจพบว่าในต่างจังหวัดหลายพื้นที่มีการปลูกต้นยาสูบในบริเวณบ้านเพื่อเอาไว้ใช้ตากแห้งทำไส้บุหรี่เสียเอง โดยถ้าเราเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ปลูกต้นยาสูบก็มักจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า

หญ้าดอกขาว

โลกเราสมัยนี้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแต่ก็ยังมีของเก่าดีๆที่มีประโยชน์อีกมากมายคนสมัยก่อนได้คิดขึ้นมาและใช้มาตั้งนานนม เช่นการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไข้หวัด แผลเป็น หรือโรคต่างๆมากมาย และยังมีการใช้ระงับอาการอื่นๆ

บุหรี่ไฟฟ้า

ในยุคแล้วอะไรๆที่เป็นเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ามีการพัฒนาเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้อง จนมาถึง “บุหรี่ไฟฟ้า”  ซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงกันทั่วโลกว่ามันอันตรายจริงไหม?? ใช้เลิกบุหรี่ได้จริงไหม?? ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันไม่เลิก วันนี้ทางเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบจะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ว่าจริงหรือเท็จ

หมากฝรั่งนิโคติน (nicotine gum)

จากการศึกษาต่างๆพบข้อมูลมากมายว่าบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุของโรคต่างๆมาก ในบุหรี่มีสารเสพติดที่ชื่อว่า “นิโคติน” ซึ่งสารชนิดนี้เมื่อได้รับแล้ว ร่างกายจะต้องการสารนิโคตินในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้ ผู้ที่ติดบุหรี่นั้นไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ง่ายๆ

บารากุ

ต้องยอมรับวงการอุสาหกรรมยาสูบจริงๆ ที่มักมีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้รู้จัก อย่าง “บารากุ” หลายคนเคยเห็นเคยได้ยิน และติดใจกับความหอมหวานแม้ไม่ได้สูบเองก็จะได้กลิ่นที่หอมเหมือนพาเราเข้าสู่ป่าไม้ที่มีดอกไม้มากมายแต่กลับไม่มีป้ายบอกเลยว่าในป่านั้นมีสัตว์ร้ายและอันตรายมากมายเพียงใด

ตารางเปรียบเทียบ หมากฝรั่งนิโคตินและแผ่นแปะนิโคติน

ตารางเปรียบเทียบ หมากฝรั่งนิโคติรและแผ่นแปะนิโคติน

อยากให้รู้

รวบรวมบทความเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และที่ได้จากควันบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในหลีกเลี่ยงและป้องกัน พิษภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง

บทความเพิ่มเติม

อยากให้ดู

ยิ่งสูบยิ่งมีโอกาสติด COVID-19

ละอองหรือควันจะประกอบไปด้วยน้ำลาย สารคัดหลั่ง และเชื้อโรคปนอยู่ หากผู้สูบเป็นCOVID-19 ก็สามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้

#เลิกสูบลดเสี่ยง #วันงดสูบบุหรี่โลก

อยากให้ดู

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

การสูบบุหรี่มีโอกาสแพร่เชื้อ COVID-19 เพราะในละอองหรือควันจะประกอบไปด้วยน้ำลายและ สารคัดหลั่ง  อีกทั้งการสูบบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อผู้อยู่รอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ดังนั้น เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เรามา “เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเลิกบุหรี่และมีชีวิตยืนยาวกับคนรอบข้างที่คุณรัก”

เกี่ยวกับ คภยส.

เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) องค์การอนามัยโลก ต้องการให้บุคลากรสุขภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมยาสูบ…

อ่านต่อ

บทความน่าสนใจ

17 Apr 18
องค์การเภสัชฯ เดินหน้าพัฒนายาเลิกบุหรี่จากสมุนไพรหญ้าดอกขาว

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การสูบบุหรี่ถือเป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย โดยจากผลการสำรวจล่าสุด พบว่าคนไทยสูบบุหรี่ร้อยละ 19.9 หรือ ประมาณ 10.9 ล้าน...

17 Apr 18
เภสัชอาสา ชวนคนเลิกบุหรี่ เน้นยาช่วย เน้นใจแข็ง เน้นจิตสำนึก

กลุ่มเภสัชกรรุ่นใหม่ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ ออกหน่วยตระเวณให้คำปรึกษากับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยเน้นหนักที่เยาวชนและนักศึกษา เหตุจากสถิติการสูบบุหรี่ของคนไทยมีมากถึงสิบล้านคน พร้อมนักสูบหน้าใหม่ก็มีเกณฑ์เร...

17 Apr 18
คณะเภสัช ฯร่วมกับ คภยส. จัดอบรมโครงการสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส) จัดโครงการอบรมวิชาการ “สร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพั...

17 Apr 18
เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จับมือคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้จัดโครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่ขึ้น พร้อมมอบป้ายคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ รวมถึงการมอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไ...

1

โครงการ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”

เป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการวางแผนเพื่อสนับสนุนและผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงผลักดันกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้การรณรงค์เกิดผลสำเร็จ

2

การทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

งานวิจัยในเชิงการสร้างสรรค์ ทั้งกิจกรรมต้นแบบ (best practice) และงานวิจัยเชิงผลิตภัณฑ์ (product) ตัวอย่างเช่น สมุนไพรหญ้าดอกขาวและผลักดันให้มีการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประเภทสมุนไพร และมีการพัฒนาเป็นแคปซูลหญ้าดอกขาวในเวลาต่อมา

3

การสนับสนุนบทบาทเภสัชกรร้านยาในการช่วยเลิกบุหรี่

สร้างทักษะในการช่วยเลิกบุหรี่ให้กับเภสัชกร จึงเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ “เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่” ทำให้ร้านยาในประเทศไทยและเภสัชกรร้านยามีส่วนช่วยให้คนในสังคมเลิกบุหรี่ได้มากขึ้น เนื่องจากคนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะไปโรงพยาบาล หรือไปเมื่อเขาเป็นโรคต่างๆ แล้ว ซึ่งจะทำให้ช่วยเหลือคนให้เลิกบุหรี่ได้ทันการณ์และง่ายยิ่งขึ้น

4

การผลักดันนิโคตินทดแทน (NRT)

ให้สามารถจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันได้ เพื่อส่งเสริมให้คนสูบบุหรี่เข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ได้ง่ายมากขึ้น ช่วยให้ประชาชนเลิกบุหรี่มากขึ้น